Proč může být med během skladování cukr?

Med je ze své podstaty schopen získat různorodou hustotu: v buňkách je téměř vždy tekutý, ale po přečerpání může být hustší. Krystalizace produktu má několik důvodů - záleží na složení a na vnějším vlivu teploty. V tomto článku můžete podrobně zjistit, jak dlouho po odčerpání cukru a zda lze takový produkt spotřebovat před novou sezónou.

Jaké jsou rozdíly mezi cukrem a tekutým medem

Je velmi jednoduché rozlišit tekutý med od cukru: během procesu produkt často ztrácí svou původní konzistenci a stává se hustší. V této době jsou pozorovány různé inkluze krystalů cukru v tloušťce kapaliny. Často to ovlivňuje vzhled produktu - stává se méně průhledným, objevuje se zákal, což v průběhu času může vést ke změně barvy i na bílé nebo krémové tóny.

Důležité! Během cukru by se med neměl dělit na oddělené frakce - to je první známka náhradního nebo zkaženého produktu.

Produkt může krystalizovat různými způsoby, zatímco krystaly velkých i malých velikostí, téměř neviditelné pouhým okem, lze pozorovat v jeho tloušťce. Velká zrna často označují zvýšenou koncentraci sacharózy, středně glukózy. Téměř nepostřehnutelné částice ukazují nasycení fruktózou.

Měl by medový cukr?

Cukr je přirozený proces, který je charakteristický pro všechny vysoce koncentrované produkty na bázi roztoků cukru (glukóza, fruktóza, sacharóza atd.). Je to reakce látky na agresivní účinky teplot, jakož i na další faktory.

Navíc, v závislosti na načasování procesu sběru, může nastat při různých rychlostech. Největší podezření by mělo být způsobeno výrobkem, který v průběhu času doma netvoří zrna cukrů.

Často se mluví o její nízké kvalitě způsobené:

 • narušení technologie výroby - bezohlední včelaři často krmí hmyz cukrovým sirupem, což mu dává netypickou strukturu;
 • zahříváním - pro „omlazení“ mnoho prodejců zahřívá produkt, po kterém ztrácí schopnost vytvářet cukrová zrna;
 • nedodržení pravidel zadržování - zatímco produkt absorbuje vlhkost, která narušuje jeho přirozené vlastnosti;
 • falšování - pro zvýšení zisku se čistý med ředí cukerným sirupem. Výsledná kapalina není schopna cukr ani několik let.

Jsou ztraceny užitečné vlastnosti

Navzdory skutečnosti, že většina zachází s kandovaným medem opatrně, ve skutečnosti je to pro lidi naprosto bezpečné. Během procesu nedochází k žádným negativním účinkům, které by vedly ke zničení vitamínů, minerálů a dalších látek: naopak, produkt se často stává užitečnějším než tekutina. Během krystalizace ztrácí divoký i kultivovaný med vlhkost, díky čemuž je koncentrovanější a na tom také závisí jeho účinek na tělo.

Víš? Cukr může hodně říci o kvalitě medu: čím více různých užitečných látek obsahuje, tím rovnoměrněji se tvoří zrna.

Ovlivňuje cukrování trvanlivost?

Cukr žádným způsobem neovlivňuje trvanlivost včelího produktu. To je nesporná skutečnost, kterou prokázalo mnoho včelařů a běžných spotřebitelů. Za optimálních podmínek lze dobrý, vysoce kvalitní med bezpečně skladovat po dobu 1-3 let, dokonce i kandizovaný.

Příčiny a mechanismy krystalizace

Krystalizační proces je přirozený fyzický jev, během kterého přesycené roztoky vytvářejí koncentrované prvky zvané krystaly. To vede k nestabilnímu stavu přesycených roztoků, které krystalizací přecházejí do stabilnějšího stavu.

V důsledku toho se cukrová zrna tvoří v medu jako nejvíce koncentrované prvky. Jakmile se tekutina ustálí, cukr ustane. V tomto případě se často ukládají na dno nádrže - to vede k přeměně homogenní hmoty na koloidní roztok, v jehož objemu jsou obsaženy krystaly cukru.

Za hlavní příčinu krystalizace se považuje složení medu. Pokud glukóza slouží jako základ, proces začíná během několika dnů po čerpání. Když fruktóza tvoří většinu cukrů, produkt začne cukrovat až po několika měsících.

Proces sběru pochoutek také tento proces docela aktivně ovlivňuje: čím dříve se to stane, tím déle zůstane med v kapalné fázi. To je vysvětleno změnou medonosných plodin s lehčím nektarem na rostliny s více nasycenými. To je důvod, proč aralia, pohanka a slunečnicový med, shromážděné ve výšce léta, cukr mnohem rychleji.

Přečtěte si také, jaké vitamíny jsou v medu.

Jaké faktory ovlivňují rychlost krystalizace

Kromě složení ovlivňuje rychlost krystalizace koncentrovaných sirupů mnoho faktorů. Hlavní je teplota - její zvýšení na +20 ° C několikrát urychluje aktivitu molekulární difúze cukrů.

Také aktivujte proces a všechny druhy nečistot. Pyl a další znečišťující látky jsou katalyzátory procesu, takže jejich přítomnost může vyvolat cukr, který je dokonce rezistentní vůči odrůdám procesu. Kromě toho nezapomeňte na přirozenou ztrátu vlhkosti: narušuje poměr mezi cukry a vodou, který aktivuje vzhled krystalů a jejich ukládání.

Který med krystalizuje pomalu?

Jak je uvedeno výše, cukr se vyskytuje nejpomaleji u těch odrůd, které se sklízejí na začátku vegetačního období. Pro většinu milovníků produktů to vyvolává zcela racionální otázku, zda může med rychle zhoustnout.

V této době je často pozorováno kvetení různých bylin a takové rostliny ukládají glukózu v malém množství, což přímo přispívá k uchování produktu po dlouhou dobu. Kromě toho, akát, kaštan a lípa po sběru jsou také schopny udržovat tekutou strukturu po delší dobu až několik měsíců.

Víš? Chemické složení medu je blízké krevní plazmě - proto je spojeno se 100% stravitelností v těle.

Jak vyrobit med tekutý?

Podle mnoha uživatelů je krystalizace jakékoli organické hmoty jednoduchým procesem. Nejčastěji používají zahřívání, které aktivuje aktivitu molekul a jejich vzájemnou interakci.

Přímý účinek vysoké teploty na včelí produkty je však zakázán, protože to má za následek zhoršení nejen jejich kvality, ale také aromatických vlastností. V tomto případě se používá tzv. Technika nízkoteplotního tavení.

Za tímto účelem se látka dekrystalizuje dlouhodobým vystavením teplu v rozmezí +35 ... + 40 ° C za použití:

 • vodní lázeň - nádoba s produktem je ponořena do velké nádoby s horkou vodou a vařte 20-30 minut;
 • domácí topná zařízení - nádoba s medem je umístěna poblíž teplé baterie nebo topení, dokud se zcela nerozpustí;
 • dekrystalizátor - speciální zařízení pro pomalé zahřívání (používají pouze profesionální včelaři).

Jak zpomalit krystalizaci

Přes skutečnost, že cukr je přirozený proces, často negativně ovlivňuje vhodnost včelích produktů pro různé kulinářské ošetření a použití pro všechny druhy pokrmů. Kromě toho mohou být tak zhutněné, že jejich část může být stěží oddělena od celkové hmotnosti. Proto většina milovníků medu přijímá různá opatření, aby si zachovala tažnost a tažnost.

Důležité! Zlato by nemělo být zahříváno na teploty nad + 40 ° C - jinak ztratí všechny své vlastnosti prospěšné pro tělo.

K tomu se používá mnoho metod, z nichž nejefektivnější jsou následující:

 • vystavení teplotě - při –1 ° C krystalizace zcela zastaví, během periodického zahřívání na +25 ... + 30 ° C dochází k přirozenému tání krystalů;
 • míchejte směs denně - to narušuje vazbu mezi krystalovými částicemi, což zpomaluje cukr;
 • důkladně očistěte produkt od pylu a jiných nečistot pomocí speciálních filtrů - stávají se krystalizačními centry, což způsobuje několikanásobné urychlení procesu;
 • pro skladování se používají široké nádoby - v tomto případě obal cukru zabaluje částice cukru, která jej chrání před dalším cukrem;
 • ochrana produktu před přímým vystavením čerstvému ​​vzduchu a slunečnímu záření - přispívají k odpařování vlhkosti, což občas aktivuje krystalizaci.

Cukr je bezpečný a přirozený proces, ke kterému dochází u jakéhokoli druhu medu. Nezpůsobuje poškození produktu, a tak i po téměř úplném ztuhnutí může být bezpečně skladován až 3 roky. Předčasné krystalizaci se můžete vyhnout různými způsoby, ale je nejlepší udržet tekutinu medu a pomůže vám jasné dodržování všech optimálních podmínek skladování.

Zajímavé Články